Co to jest ETF, jak działa i gdzie kupić?

etf co to jest

Wyjaśnię Ci teraz, w jaki sposób działa fundusz ETF, jak zostaje powoływany oraz jak kreuje i jak umarza swoje jednostki. Jeśli zainwestujesz w ETF indeksowy, to wprawdzie nie pobije on wyniku naśladowanego indeksu, jednak nie będzie też od niego gorszy. Wiele klasycznych funduszy inwestycyjnych, które pobierają znacznie wyższe opłaty za zarządzanie, uzyskuje słabsze rezultaty niż indeksy akcyjne.

etf co to jest

Mocny debiut Mentzena na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy i poseł mogą liczyć zyski

  1. Z 9 innymi współpracownikami postanowiliście kupić dla niego prezent na jego urodziny.
  2. Strata może pojawić się u nich w przypadku, gdy wycena jednostek funduszu w momencie odkupienia jest niższa od tej, za którą inwestorzy dokonywali ich zakupu – wtedy są zmuszeni zrealizować stratę.
  3. To nie jest jakiś cudowny instrument finansowy zawsze przynoszący zysk.
  4. W długim terminie ruchy kursowe złotówki wobec walut bazowych mogą nie mieć aż tak dużego znaczenia.
  5. Łatwo obserwowalną cenę, wysoką płynność, szybkie rozliczenie itp.

Ponadto, dzięki szerokiej gamie dostępnych opcji, fundusze ETF mogą być doskonałym sposobem na uzyskanie dostępu do wielu klas aktywów i sektorów, od akcji i obligacji po surowce i nieruchomości. Ich celem jest generowanie zysków, które są przeciwne do wyników danego indeksu rynkowego lub benchmarku. Na przykład, jeśli indeks rynkowy, który śledzi, wzrośnie o 10%, inverse ETF może dążyć do spadku o 10%. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi, które wykorzystują dźwignię finansową. Wiążą się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału, ponieważ ceny mogą gwałtownie zmienić się na niekorzyść klienta i będzie on musiał dokonać dalszych płatności, aby utrzymać otwarte pozycje.

ETFy lewarowane i inwersyjne

Po pół roku ETF zyskał 10%, więc postanowiliśmy go sprzedać za 3300 euro. Aby uprościć obliczenia, nie bierzmy pod uwagę przewalutowania, spreadu, prowizji brokerskiej i opłaty za zarządzanie. W ramce informacyjnej zbadamy, co zawiera w sobie dany ETF, za jakim indeksem podążą, w jakiej walucie jest notowany, w jakich godzinach możemy go zakupić, itd. Sprawdzimy także, czy jest to fundusz, który wypłaca dywidendę (distributing), czy ją reinwestuje, co powiększy kurs funduszu (accumulating). ETF niewymagają uiszczania wstępnych i końcowych opłat manipulacyjnych.

Jak skonstruowane są fundusze ETF?

Z kolei ETF-y sektorowe koncentrują się na konkretnych sektorach gospodarki, np. Wyróżnić należy też ETF-y geograficzne skupiające się przykładowo na rynkach wschodzących. Głównym argumentem SEC jest to, że cena bitcoina jest podatna na manipulacje na rynku. I nawet jeśli ETF pobierałby ceny tylko z najbardziej wiarygodnych giełd kryptowalut, cena kryptowaluty mogłaby być manipulowana na mniej renomowanych giełdach z mniejszymi ograniczeniami. Większość akcji ETF jest sprzedawanych za 100 USD lub mniej, ale nawet jedna akcja daje niewielki ułamkowy udział w dziesiątkach, a nawet setkach różnych firm.

Po pierwsze, wypadają one atrakcyjnie pod względem kosztowym, co widać zwłaszcza, gdy zestawimy je z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. W tych ostatnich opłata za zarządzanie wynosi nawet kilka procent rocznie, podczas gdy w funduszach pasywnych zwykle od kilku setnych do kilku dziesiątych procenta. Inwestując w ETF, podobnie jak w przypadku tradycyjnego funduszu, przekazujesz kapitał zarządzającym funduszem, w zamian za co otrzymujesz tzw.

etf co to jest

Zalety inwestowania w ETF’y

Fundusze ETF działają zasadniczo w taki sam sposób jak pozostałe fundusze, np. Popularne fundusze inwestycyjne przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a dodatkowo ich udziały (akcje) są przedmiotem obrotu na giełdzie. W działaniu ETF ogromną rolę odgrywają duzi inwestorzy instytucjonalni – tzw. AP – czyli Authorised Participants (w przypadku ETF notowanych na GPW tę rolę pełni tzw. animator). Są niejako pośrednikami pomiędzy ETF a klientami i w odpowiedni sposób bilansują popyt i podaż, dbając o to, by wartość ETF “nie odfrunęła” od wartości indeksu. Za pośrednictwem konta inwestycyjnego możesz składać oferty zakupu i sprzedaży dowolnych jednostek ETF, jakie posiada w ofercie dom maklerski prowadzący Twój rachunek.

Dzięki swojej wydajności, dywersyfikacji, prostocie i szerokiemu zakresowi zastosowania, ETF-y przynoszą korzyści, którym żadne inne instrumenty inwestycyjne mogą nie dorównać. To na co warto zwrócić uwagę to także przechowywanie. W przypadku inwestycji w ETF-Y jest ono całkowicie bezproblemowe i co ważne, bezpieczne. Jednostki uczestnictwa danego funduszu są przechowywane na rachunku maklerskim. W porównaniu do inwestycji w metale szlachetne w formie fizycznej, to rozwiązanie bardzo wygodne. Złoto, platynę czy też srebro w formie fizycznej należy przechowywać w sejfie lub innym bezpiecznym miejscu, a to często wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Fundusze ETF można określić jako jedne z najbezpieczniejszych papierów wartościowych. Przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i sprzedawane na giełdach, podlegają najwyższej https://www.forexpamm.info/ kontroli i ścisłym regulacjom. Dzięki pasywnemu inwestowaniu i niskim opłatom wyniki funduszy ETF są wyższe od wyników polskich funduszy inwestycyjnych (akcji).

Tysięcy spółek, to nierzadko praktykuje się metodę próby reprezentatywnej. Wtedy to selekcjonuje się aktywa i nabywa tylko część aktywów wchodzących w skład konkretnego indeksu. Ta metoda ogranicza koszty i ułatwia zarządzanie funduszem. Charakterystyczną cechą funduszy inwestycyjnych typu ETF jest zarządzanie pasywne.

Dla wyjaśnienia, indeks S&P 500 Net Total Return jest mutacją dochodową indeksu cenowego S&P 500, która uwzględnia 30% podatek od dywidendy i 70% reinwestycję dywidendy. Ponadto fundusze ETF to prosty sposób na inwestycję w koniunkturę panującą na danym rynku. Nie trzeba wtedy poświęcać czasu na analizy tego, które konkretne spółki osiągną wzrost wartości. W tym kontekście często cytuję się John C. Bogle, który niegdyś zapytał „Po co szukać igły w stogu siana, gdy można kupić cały stóg? Opłaty ponoszone na rzecz administrowania oraz zarządzania funduszem bywają wręcz symboliczne.

Jednostki lepszych ETFów nie kupimy taniej niż za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gdy lokujesz środki w ETF-ach typu akumulacyjnego, sprawa jest prosta, bo na powyższym kończą się formalności podatkowe. Jeśli jednak inwestujesz w fundusze dystrybucyjne, musisz samodzielnie rozliczyć się również z dywidend otrzymanych w danym https://www.forexformula.net/ roku podatkowym. Fundusze typu ETF, niezależnie od tego, jakie aktywa naśladują, są przeznaczone przede wszystkim dla inwestorów średnio- i długoterminowych, ale stanowią też przedmiot zainteresowania traderów. Dzięki temu, że ETF-y można kupić na giełdzie, są one bardzo łatwo dostępne dla inwestorów z całego świata.

Gdyby fundusz pobierał od inwestora opłatę za zarządzanie na poziomie 0,1% w skali roku, końcowy kapitał wynosiłby 1,69 mln zł. W przypadku opłaty na poziomie 2% kwota ta stopniałaby do poziomu 1,31 mln zł. Czyli w funduszu z niższą opłatą inwestor miałby 29% więcej kapitału. Ten sam portfel, ta sama strategia, to samo ryzyko – różnica tylko w wysokości opłaty pobieranej przez fundusz. Firmy zarządzające funduszami zwykle inwestują w sposób aktywny, starając się wybrać najlepsze spółki i dostarczyć wyższą stopę zwrotu niż szeroki rynek. Brzmi to atrakcyjnie, ale niestety wiąże się to ze sporymi kosztami, co ostatecznie obciąża wynik funduszu.

Mogą one służyć jako zabezpieczenie przed inflacją lub jako część zdywersyfikowanego portfela. Jak już wspomnieliśmy, ETF są regulowanymi instrumentami finansowymi notowanymi na głównych giełdach europejskich i światowych (w tym na GPW w Warszawie). Można je kupować i sprzedawać jak akcje, a ich cena zmienia się w czasie rzeczywistym stale w godzinach otwarcia wybranej giełdy. Obligacyjne ETF obejmują te inwestujące w obligacje rządowe, obligacje korporacyjne, https://www.forexeconomic.net/ obligacje indeksowane inflacją lub obligacje wysokodochodowe. Ponadto, ETF obligacyjne mogą być również klasyfikowane według geograficznego obszaru emisji (obligacje amerykańskie, obligacje UE) oraz według terminów zapadalności (krótkoterminowe, długoterminowe). Istnieje kilka powodów sukcesu tych instrumentów, które sprawiają, że są one doskonałe zarówno dla długoterminowych inwestycji, jak i dla średnio- lub krótkoterminowych operacji tradingowych.

Author

  • William Collins

    I'm a passionate gamer and expert gaming content writer with years of experience in the industry. I have been playing video games since I was a kid, and my love for gaming has only grown stronger over time. My expertise extends to a wide range of genres and platforms, from classic console games to the latest VR experiences. I'm always up-to-date on the latest industry news and trends and deeply understand what makes a great game.

    View all posts

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *